Špatné navázání!!!

!!! Další obrázky znázorňují špatné varianty a fatální chyby v navázání !!!

OMYL 1 

·  Tento špatný způsob spojení lana s úvazem je bohužel často k vidění a dokonce je mnohými instruktory vyučován.
 

·  Hlavní chybou je procvaknutí karabiny oky pásu i stehenních smyček. Přestože se z psychického hlediska zdá tato varianta bezpečnější, opak je pravdou. Karabina je v tomto případě zatěžovaná nestandardně a nebezpečí otevření zámku je také větší. Při jištění osmičkou v této karabině je větší nebezpečí vylomení zámku karabiny. Viz.2 díl Schuberta – Bezpečnost a ….
 

·  Další chybou je použití HMS karabiny. Tato karabina může být díky svému specifickému tvaru nevhodně zatěžována ( síla působí blízko nosu karabiny). Při otevření zámku, které nelze nikdy vyloučit, klesá pevnost na kritickou mez. Např. u nosu karabiny není tato nijak zkoušena a podle jednotlivých typů může dojít k její destrukci již při zatížení od 3kN (300kg).


 

 

 

 

 OMYL 2                               

                                                       

 


 

·  Na obrázku jsou dvě varianty špatného navázání - navázání pouze do očka břišního pásu nebo pouze do očka stehenních smyček.
 

·  Obě varianty  nebezpečné hlavně z  hlediska. fyziologického.
 

·  Při navázání pouze za stehenní smyčky (horší varianta) je těžiště posunuto dolů a lezec se po zachycení pádu přetáčí vzad a hrozí i vypadnutí ze sedáku (při volnějším pasu).
 

·  Při navázání pouze za pas úvazku je těžiště výše než má být. Po zachycení pádu nebo ve visu se pás silně zařezává a může způsobit nepříjemné bolesti eventuelně i zhmožděniny.
 

·  Zkuste si vis cvičně otestovat nad zemí.

OMYL 3Navázání za stabilizační poutko stehenních smyček

 

·  V tomto případě se jedná o omyl fatální
 

·  Spodní poutko na steh.smyčkách má pouze funkci omezení jejich posouvání vůči slaňovacímu-jistícímu oku. Jeho nosnost je minimální.
 

·  K tomuto omylu dochází spíše v kombinaci s navázáním do oka pásu. Po zatížení se očko  přetrhne a lezec zůstane viset pouze v očku břišního pásu viz. omyl 2
 

·  Pomůcka pro správné navázání – lanový kruh kopíruje slaňovací-jistící oko

OMYL 4 

·  Navázání do materiálového poutka. Jeho nosnost někteří výrobci deklarují 5 – 6 kg.
 

·  Tato situace snad ani nepotřebuje komentář, přesto takto došlo k  smrtelným úrazům.
 

·  V 80 - tých letech min.století měly některé úvazky (TROLL MARK 5) poutka až ke slaňovacímu-jistícímu oku a k tomuto chybnému navázání docházelo omylem. Dnes, kdy je  odstup těchto poutek od slaňovacího-jistícího oka větší, jde tedy většinou o neznalost a ignoranci.
 

·  K této fatální chybě dochází častěji při spojování úvazu a lana pomocí karabiny. Často dojde k procvaknutí poutka z nepozornosti. Navázání na lano trvá o něco déle a možnost odhalení této chyby je větší.
 

·  Autoři už se s lezci navazujícími se do poutka setkali několikrát.

STAČÍ JEN „SEDÁK“ ? 

·  Tento obrázek ukazuje, jak to vypadá, když při visu v bederním úvazu povolíte břišní svaly.
 

·  Při nekontrolovaném pádu nebo pádu delším 8 m hrozí, že lezec používající pouze samostatný sedací úvaz bude takto „přelomen“ v pase – dorzální komprese obratlů viz MÚ4.
 

·  Doporučujeme tento vis vyzkoušet, pomůže vám to v rozhodování zda používat  kombinovaný úvaz.

Seznam možných chyb není zdaleka vyčerpávající. Známá je např.situace - slepím suchý zip pasu a nezapnu přezku nebo špatně provlečená přezka. Podle normy musí být v každém úvazku piktogram znázorňující způsob navázání a způsob provlékání přezky. U pracovních úvazků a i u některých lezeckých jsou přezky provlečeny fixně, jen se povolují nebo utahují.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

METODICKÉ ÚSTŘIŽKY

LEZENÍ TOP ROPE II

V druhém dílu poukážeme na některá další problematická místa při jištění TR ať už na skalách nebo na umělé stěně.
V tomto dílu se nám na fotkách začínají zjevovat lidé. Museli jsme si ujasnit způsob jejich správného vybavení. Nechceme se dostat do rozporu mezi tím co píšeme a fotíme. Jako v některých pískovcových průvodcích, kde text obsahuje zákaz používání magnesia a na většině fotek ho lezci používají.
Na umělých stěnách naši figuranti ve správných pozicích nepoužívají přilbu a používají jen sedací úvaz. Na přírodních terénech používají přilbu a kombinovaný postroj. Děti by měly používat přilbu a kombinovaný nebo celotělový postroj všude.
Příště poodhrneme závoj navazování.

 

LANO PŘES SKALNÍ HRANU


 

·  Při vedení lana vratným bodem dbát na to, aby nevedlo přes ostrou skalní hranu, která může nenávratně poškozovat lano a skálu.

·  Poškození skály, zvláště u měkkých hornin. Toto řešení na pískovci je barbarství hodné tupců.

·  Některé cesty na pískovcích je lidštější lézt stylem AF než jinými, vzhledem k nenávratnému ničení horniny.

·  V případě zachycení kyvadlového pádu lezce může dojít i k přetržení lana !!!

·  Řešení: prodloužit jištění smyčkou tak, aby karabina vratného bodu visela volně pod hranou. Na pískovcích pečlivě zvažovat situace pro TR vhodné.

·  Zde je opět zobrazeno chybné vedení lana přímo borhákem.

 

 

 

 

 

 STŘEDY LANA

 

·  Pro jištění TR, ale hlavně pro spouštění prvolezce je výhodné označit středy lan.

·  Jistič vidí zda jištěný po spuštění dosáhne země.

·  Střed lana může být označen výrobcem změnou vzorku opletu, nebo speciálním značkovačem (Petzl-Tiflex) na lanový materiál.

·  Pozor na označování lan jinými látkami s neznámým chemickým složením. možnost narušení struktury vlákna a tím pevnosti lana.

·  Vyvarujte se lepenek a izolací, mohou obsahovat změkčovadla, skrývat vady lana a nejsou trvanlivé.

·  Lana s označeným středem pokud možno nezkracujte z jedné strany- možnost fatálních omylů.

·  Při slaňování neklaďte střed stále stejným bodem do kruhu či borháku. Posunujte.

DLOUHÉ CESTY

 

·  Na dlouhých cestách jištěných TR (konce lan dosahují těsně k zemi) může dojít při spouštění lezce k vyjetí lana z jistícího prostředku a následnému pádu spouštěného!!!

·  Nebezpečí zejména při změně polohy jističe směrem dolů od místa nástupu nebo při spouštění lezce níže, než bylo místo nástupu do cesty!!!

·  Této nehodě zabráníme standardním navázáním jističe na druhý konec lana.

·  Pokud se délka cesty blíží polovině délky lana mělo by být navázání samozřejmostí.

·  Tyto nehody jsou častější v případě spouštění prvolezce.

·  Ošetření tohoto druhého konce může být jiné v závislosti na použitém jistícím prostředku , ale přivázání je jistota u každého. Další činnosti (přenesení váhy , transporty a vytahování zmíníme v dalších dílech).


LEZENÍ V PŘEVISECH

 

 

·  Lano je vedeno pouze vratným bodem na vrcholu stěny, nejsou zapnuty body postupového jištění!!!

·  Jistič stojí daleko od stěny!!!

·  Lezec v tomto případě vlivem protažení lana a kyvu spadne až na zem!!!

·  Toto nebezpečí hrozí zejména v dolních partiích výstupu. Pády sice nemusí být z velké výšky, ale končí většinou na zádech.

·  Nebezpečné jsou překážky či další lezci v místě dopadu nebo průletu.

·  Řešením je nechávat lezci zapnuté postupové jištění a v dolních partiích stěny poskytovat  záchranu přímo pod lezcem.


KYVADLO


 

·  Lezec se pohybuje mimo svislou osu vratného bodu a nejsou zapnuty body postupového jištění!!!

·  V případě pádu bude následovat obrovské kyvadlo, kterým lezec může ohrozit jednak sebe, ale i jističe a další lezce v okolí!!!

·  Tento lezec je nebezpečný sobě a okolí, blokuje velkou část stěny.

NEDBALÝ JISTIČ(KA)


                                      

·  Jistič(ka) stojí daleko od stěny, lano má velký průvěs, jistící prostředek není pod kontrolou a místo kontroly lezce sleduje okolí, požívá alkohol a pokuřuje!!!

·  Nepoužívá ochrannou přilbu.

·  Přestože se jedná o trochu nadnesený modelový příklad, kombinace několika výše uvedených chyb je na skalách často k vidění.

·  Nepožívejte alkohol a jiné omamné látky. Může to m.j. způsobit komplikace při úrazu, záchraně a případném vyšetřování a stanovení viny.

·  Vybírejte si partnera pro lezení. Je to přecejen rizikový sport.


TAKTO TO BUDE LEPŠÍ


 

·  Jistič kontroluje lezce, je přivázán na druhém konci lana, vzdálenost rukou od brzdy mu umožňuje zachytit pád dynamicky nebo rychle dobrat.

·  Při použití dynamického jištění brzdami (osma, hrneček atd.)doporučujeme použití rukavic.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CO VŠECHNO LZE VIDĚT


 

·  Tak toto je reálně zachycená situace z akce na které dotyčný jistil děti lezoucí na umělé stěně.

·  Ač se to zdá téměř neuvěřitelné, lano prochází přímo okem jističova sedáku!!!

·  Naštěstí se jednalo jen o krátkou stěnku a lehké děti, jinak si asi důsledky takového jištění dovedete představit.

·  Při prokluzu lana okem sedáku se toto tepelně tlakovým namáháním poškodí, při delším prokluzu přepálí. Jistič při tomto způsobu uchopení lana není schopen zachytit žádný standardní pád!!!

 

 

 

Metodické ústřižky

 

Pokusili jsme se udělat svým způsobem metodické minidílko, nekladoucí si za cíl být kompletní příručkou, ale pojednat o oblastech ve kterých vidíme , při našem pohybu po skalách a horách, nedostatky nebo zdroje úrazů.

 

Budeme Vám na LEZCI předkládat původní fotoseriál, zabývající se jednotlivými tématy ve kterých spatřujeme chyby a která jsou snad i pro veřejnost aktuální. Jsme si vědomi toho, že na hodně otázek týkajících se bezpečnosti neexistuje jednoznačná odpověď a konečné řešení. To co se zde objeví, by proto měla být doporučená teorie podpořená našimi praktickými zkušenostmi.

LEZENÍ - TOPE ROPE

Tímto způsobem se rozumí lezení s horním jištěním. Lano je vedeno  ve vratným bodem na vrchu skály nebo cesty a jistič stojí na zemi. Lezení způsobem TR, nebo jak se hezky česky říká „na rybáře“ či „rybu“ , je za dodržení pravidel zřejmě  nejbezpečnější způsob lezení. Přesto je zdrojem mnoha úrazů . Klíč k bezpečnému lezení TR je vratný bod. Jedná se vlastně ( na rozdíl od výstupu odspoda s postupovým jištěním) o často jediné jištění v cestě a proto je nutné, aby jeho spolehlivost byla maximální. Informace o problematice lezení s horním jištěním a popis některých nehod naleznete v knize: SCHUBERT. P. Bezpečnost a riziko na skále, sněhu a ledu. Praha: KLETR  Plzeň a freytag & berndt Praha, 1997. str. 119 – 135.Ale i s ním si trochu zapolemizujeme.

 

1.        DVA BODY, ŘETĚZ - Ideální varianta vratného bodu. Možnost selhání obou bodů je minimální.

- Do kruhu vkládáme karabinu s pojistkou zámku. Dvě karabiny sníží ohyb lana a tím zmenší jeho opotřebení

- Nebezpečí: Povolené matky nýtů, špatně osazené borháky či nýty, osazení do volných bloků. Nutnost vizuelní kontroly.

- Místo karabiny lze použít dvě protisměrně zapnuté expresky, zámky se nesmí dotýkat skály.

- Pozor ! Karabiny použité ve vratném bodu jsou probrušovány lanem. Je dobré používat na toto zvlášť vyčleněné karabiny .Časem u nich klesá nosnost (probroušený ohyb ).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. DVA BODY, SMYČKA - Pokud nejsou  body spojené řetězem, nahradíme jej  smyčkou s normovanou pevností.

- Zde zobrazený způsob (překřížená smyce) zatěžuje stejně oba jistící body

- Karabiny musí být s pojistkou zámku.

- Vratná karabina je vložena do překřížení smyčky tak, aby zůstala ve smyčce i po selhání jednoho jistícího bodu (stejná technika jako na štandech). Uzel na delším pramenu smyčky sníží délku propadu karabiny na delším konci smyce při selhání jednoho bodu.

- Do smyčky je opět možné vložit dvě zámkové karabiny  nebo dvě expresky protisměrně, pro menší opotřebení lana

 

 


3. NÝT, BORHÁK - DVĚ KARABINY - Použití pouze jednoho kotvícího bodu, již není zcela bezpečné. Selhání bodu bude fatální. Proto doporučujeme v tomto případě ponechat na úseku lana, které vede k jističovi cvaknuté  poslední postupové jištění jako zálohu. - Pozor! U skalní skoby neurčíme nosnost - pro tento případ a použití smrtelně nebezpečné!

- Do borháku nebo nýtu je vhodné vložit dvě  karabiny s pojistkou za sebou. Lano se méně dře o skálu než  s  jednou karabinou. Naopak je-li vratným bodem kruh (leží na skále na plocho) je výhodnější pouze jedna  karabina s pojistkou nebo dvě vedle sebe.

- Opět provést kontrolu osazení nýtu , bórku

- Uživatelsky jednodušší variantou vratného bodu je speciální skoba navržená sekcí DAV - tzv. dvojitý prasečí ocásek se kterou se , ale na českých skalách příliš nesetkáte. Ale i ta je vrtaná jen do jedné díry a proto pozor!

 

 

4. NÝT, BORHÁK - DVĚ EXPRESKY - Tato varianta je mezi skalkaři asi nejpoužívanější.

- Lano není tak chráněno od tření o skálu

- Dvě expresky zacvaknuté zámky proti sobě lze považovat za poměrně bezpečné, ale upřednostňujeme použití zámkových karabin.

- Časté použití dvou expresek, jako vratného bodu vede totiž k jejich značnému opotřebovávání a tedy i snižování jejich životnosti

- Prošoupané expresky nelze doporučit k dalšímu použití při postupovém jištění.

- Další nevýhodou tohoto způsobu je zaplnění velkého prostoru v borháku, což může působit problémy při rušení vratného bodu lezcem – není se kam cvaknout a kudy protáhnout lano na slanění

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. NÝT, BORHÁK - JEDNA EXPRESKA - Velmi nebezpečná varianta vratného bodu, bohužel často používaná. - Hrozí nebezpečí vycvaknutí vratného bodu lezcem z nepozornosti. Může tak učinit automaticky,  když si splete vratný bod s jištěním postupovým.

- Nebezpečí zatížení karabiny s otevřeným zámkem – při rychlém spouštění dochází chvěním karabiny k otvírání zámku (ne u drátových zámků). Nebo opřením zámku o skalní výstupek

- Opotřebení karabiny i lana v expresce je ještě větší než při použití dvou expresek.

- Lano se při přehození přes zámek může samo vycvaknout.

- Při otočení expresky kolem bórku se může horní karabina vycvaknout.

- Toto platí i v případě, že jsou v borháku cvaknuty dvě expresky stejným směrem 

 

 


6. LANO VEDENÉ PŘÍMO  BORHÁKEM - Také velmi často používáno.Z hlediska bezpečnosti obdoba situace 3 a 4, ale považujeme ji za nevhodnou.

- Lano protažené přímo borhákem nebo jinou lepenou skobou, tuto probrušuje a tak zkracuje její životnost.

- Pro takovéto použití jsou určeny například výše zmíněné „prasečí ocásky“

- Většinou malý průměr drátu borháku (pod10 mm) způsobuje nepřiměřené zatěžování lana ohybem a jeho větší opotřebení.

 

 


7. LANO VEDENÉ SMYČKOU - Smrtelně nebezpečná varianta!!!

- Žádná tkaná smyce nevydrží tepelně- tlakové zatížení, vznikající při spouštění v místě styku smyčky s pohybujícím se lanem.

 

N

 

 

 

 

     

- Obecně, by v lezecké praxi nemělo docházet ke styku pohybujících se tzv. měkkých částí výstroje (software) – lana, smyčky, popruhy. Vždy je oddělte spojkou - karabinou.

- Podobné nebezpečí hrozí při styku dvou lan v jednom vratném bodě – pozor na činnost ostatních lezců ve vaší blízkosti.